Informacja


Rola związków frazeologicznych

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówiąc czy też pisząc wywołujemy z pamięci nie tylko poszczególne, pojedyncze wyrazy, ale również połączenia kilkuwyrazowe, czy grupy wyrazów. Pewnych związków wyrazowych nie tworzy się za każdym…