Notka dnia


Niemieckie gwary miejskie

Zapożyczenia z gwar miejskich powstały już w 19 wieku. Gwara miejska jest to mowa niewykształconych mieszkańców mniejszych lub większych miast, którzy wywodzili się z wsi. Dlatego gwary miejskie bardzo podobne są do tych ludowych. Gwarą…


Spójniki pojedyncze w języku niemieckim

Spójniki są to takie wyrazy, które łączą zdania lub tylko ich części. Różne spójniki różnią się między sobą znaczeniem oraz również barwą stylistyczną. Jednak na szczególną uwagę zasługują spójniki przeciwstawne. Mówiąc po niemiecku należy szczególnie…


Zasób wyrazów w języku niemieckim

Jak każdy z nas doskonale wie, każdy język składa się z dwu elementów jakimi są gramatyka oraz słownictwo. Słownictwem jest ogół wyrazów i jest to składnik bardziej różnorodny niż reguły gramatyczne. Niezwykle trudno jest więc…