Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Miesiąc: styczeń 2016

Gwary środowiskowe w Niemczech

Najliczniej występującymi zapożyczeniami wewnętrznymi w Niemczech są pożyczki z odmian środowiskowych oraz również zawodowych. Słownictwo zarówno środowiskowe oraz zawodowe są to wyrazy, które używają ludzie związani towarzysko, zawodowo, związanych miejscem zamieszkania, zainteresowaniami, czy również obyczajami.

Niemieckie gwary miejskie

Zapożyczenia z gwar miejskich powstały już w 19 wieku. Gwara miejska jest to mowa niewykształconych mieszkańców mniejszych lub większych miast, którzy wywodzili się z wsi. Dlatego gwary miejskie bardzo podobne są do tych ludowych. Gwarą miejską mówili niewykwalifikowani robotnicy, jednym słowem ludzie z ówczesnych nizin społecznych.