Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Miesiąc: styczeń 2016

Zasób wyrazów w języku włoskim

Jak każdy z nas doskonale wie, każdy język składa się z dwu elementów jakimi są gramatyka oraz słownictwo. Słownictwem jest ogół wyrazów i jest to składnik bardziej różnorodny niż reguły gramatyczne. Niezwykle trudno jest więc podać zasady, które odnosiły by się do dużej grupy wyrazów.

Rola związków frazeologicznych

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówiąc czy też pisząc wywołujemy z pamięci nie tylko poszczególne, pojedyncze wyrazy, ale również połączenia kilkuwyrazowe, czy grupy wyrazów. Pewnych związków wyrazowych nie tworzy się za każdym razem, gdy są one wypowiadane czy zapisane.