Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Czym są neologizmy słowotwórcze w języku niemieckim

Z neologizmem słowotwórczym mamy do czynienia wtedy, gdy z cząstek wyrazowych istniejących już w danym języku tworzymy nową formację o określonym, możliwym do przewidzenia znaczeniu. Warto jednak zaznaczyć, że tworzenie nowych wyrazów nie zawsze jest jednak proste.

Bardzo często powstają neologizmy, które nie spełniają warunków, które narzuca im norma językowa. Neologizm jest jednak i powinien być zawsze potrzebny. Nie należy tworzyć nowych słów w miejsce starych, które są powszechnie używane i spełniają dobrze swoją rolę.

Jaki powinien być neologizm

Neologizm powinien być przejrzysty znaczeniowo tak, aby z jego budowy możliwe było odczytanie jego znaczenia. Język niemiecki nie jest łatwy dlatego aby płynnie nauczyć się mówić i pisać po niemiecku polecam udać się na kurs języka niemieckiego, na którym sporo się nauczymy, a wiedza ta przyda nam się niejednokrotnie w codziennym życiu nie tylko tym zawodowym. Jak w każdym języku używa się wszelkiego rodzaju skrótów. Jednym słowem swoistym typem neologizmów, które charakteryzują się w obecnym wieku są takie wyrazy, które przekazują treść w formie skróconej. Powstaje wówczas nowy wyraz zwany skrótowcem, który może być skrótem połączenia wielowyrazowego, oraz często zastępuje tylko dwa wyrazy. Jest to tak zwany nowy typ słowotwórczy, który przyjął się powszechnie. Spowodowały to przyczyny zewnętrzne, pozajęzykowe, jak również wewnątrzjęzykowe. Sam proces skracania oraz przekształcania wyrazów nie kończy się bowiem jedynie na utworzeniu skrótowców. Wskutek częstości używania pierwotne skróty nazw wielowyrazowych zaczynając być przez nas traktowane jako samodzielne wyrazy, odmieniane oraz będące podstawą tworzenia całkiem nowych wyrazów po niemiecku. Błędem jest twierdzenie, że wszystkie skrótowce są neologizmami poprawnymi oraz godnymi polecenia, bo w rzeczywistości tak nie jest. Warunki poprawności neologizmów powinny być w stosunku do nich przestrzegane bardzo rygorystycznie. Warto więc poświęcić nieco uwagi, aby w szybki sposób opanować ten dość męczący materiał.

Related Posts

3 komentarze