Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Gwary środowiskowe w Niemczech

Najliczniej występującymi zapożyczeniami wewnętrznymi w Niemczech są pożyczki z odmian środowiskowych oraz również zawodowych. Słownictwo zarówno środowiskowe oraz zawodowe są to wyrazy, które używają ludzie związani towarzysko, zawodowo, związanych miejscem zamieszkania, zainteresowaniami, czy również obyczajami.

Odrębne słownictwo w znacznej mierze ułatwia porozumienie wewnątrz danej grupy społecznej, oraz sprzyja wyodrębnieniu danej grupy z otoczenia. Warto wiedzieć, że gwary środowiskowe są w znacznym stopniu tajne, które poza danym środowiskiem często są niezrozumiałe. Tajność ta może być zamierzona, jak również niezamierzona. Mówiąc po niemiecku każdemu zdarzy się zapewne nie raz użyć danej gwary. Język środowiskowy, który z całą pewnością jest najbardziej znany to język współczesnej młodzieży.

Młodzież narzuca trendy

Ich słownictwo jest w dzisiejszych czasach biernie znane przez całe społeczeństwo. Nie potrzebny tu jest kurs języka niemieckiego, aby w pełni poznać ich język, gdyż z młodym pokoleniem mamy styczność każdego dnia, czy tego chcemy czy nie. Jednak język młodzieży jest często bardzo ostro oceniany w niektórych kręgach społeczeństwa, gdyż pełno w nim wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów, które nie koniecznie muszą nam się podobać. Nie możemy jednak utożsamiać języka młodzieżowego z ich słownictwem. Posługują się oni między sobą swoistą gwarą, jednak w tym języku często występują elementy języka ogólnego. Warto więc podkreślić, że gwara młodzieżowa to te słowa, oraz ich połączenia, które w określonym znaczeniu używane są w środowisku młodzieży głównie dlatego, że nazywają dane zjawiska z odpowiednim nacechowaniem emocjonalnym. Gwara ta jest gwarą, ekspresywną, w której wyrazy w niej występujące określają zwykle takie fragmenty danej rzeczywistości, które w zdecydowanej większości mają określone nazwy w języku ogólnym. Groźnym zjawiskiem jednak jest nadużywanie wulgaryzmów przez osoby, które mówią po niemiecku, gdyż mogą one być źle odbierane przez resztę społeczeństwa.

Related Posts

5 komentarzy