Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Niemieckie gwary miejskie

Zapożyczenia z gwar miejskich powstały już w 19 wieku. Gwara miejska jest to mowa niewykształconych mieszkańców mniejszych lub większych miast, którzy wywodzili się z wsi. Dlatego gwary miejskie bardzo podobne są do tych ludowych. Gwarą miejską mówili niewykwalifikowani robotnicy, jednym słowem ludzie z ówczesnych nizin społecznych.

Gwara miejska była językiem żywym niemalże do połowy naszego stulecia. Jednak coraz częściej obserwujemy coraz większy jej zanik, gdyż przybywa ludzi wykształconych. W Niemczech ludzie, którzy mówią po niemiecku również często posługują się gwarą, zwłaszcza, gdy posiadają niskie wykształcenie. Jest to zjawisko naturalne. Jednak wzrosła liczba osób wykształconych, którzy sprawnie potrafią posługiwać się językiem, gdyż oprócz samej nauki w szkole uczęszczają często na kurs języka niemieckiego w celu podszkolenia tego języka. Rozpadły się bowiem jednolite i spójne dawniej środowiska lumpenploretariackie i nastąpiło przemieszczenie mieszkańców wewnątrz miast, jak też między miastami.

Cała mieszanka

W obecnym osiedlu wielkomiejskim mieszkają robotnicy, jak również inteligencja, jednym słowem mieszkańcy dawnych przedmieść oraz śródmieścia, bądź przybysze ze wsi oraz innych miast. Zanika bowiem więź sąsiedzka, która sprzyja używaniu gwary miejskiej. Bowiem do nieznanego sąsiada należy mówić językiem ogólnym. Gwara miejska w wielkim stopniu wpływa na język ogólny. Wszelkie wyrazy, które wywodzą się z tej odmiany mają jednak bardzo silne zabarwienie uczuciowe, przeważnie ujemne. Warto więc o tym pamiętać na co dzień. Jedynie nieliczne wyrazy z gwary miejskiej zostały przyjęte w języku ogólnym z minimalnym zabarwieniem emocjonalnym. Jednak używając słownictwa wywodzącego się z gwar miejskich należy ograniczyć do sytuacji, w których możemy używać języka swobodnego, zwanego potocznym. Nieświadome posługiwanie się elementami gwary po niemiecku jest niemal zawsze oceniane jako przejaw złego opanowania słownictwa literackiego i jest oceniane ujemnie.

Related Posts

2 komentarze