Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Podzielność słowotwórcza wyrazu w języku włoskim

W każdym języku możemy wymienić dwie grupy wyrazów. Z jednej strony wyróżniamy formy, których znaczenie możemy mniej lub bardziej odczytać z ich budowy, z drugiej strony są to takie słowa, których budowa nic nam nie mówi o ich znaczeniu – tzw. idiomy.

Pierwszy typ wyrazów możemy nazwać słowami podzielnymi słowotwórczo, drugi natomiast tymi niepodzielnymi. Przykładem będzie para synonimów, które mają to samo znaczenie. Każdy, kto potrafi płynnie mówić po włosku, wie o czym teraz piszę. W wyrazach podzielnych słowotwórczo często popełniamy błędy. Pierwszy rodzaj błędu polega na niewłaściwym odczytaniu znaczenia wyrazu z jego budowy słowotwórczej.

A jaki jest drugi?

Drugim rodzajem błędu jest niewłaściwe zakwalifikowanie wyrazu do niepoprawnej grupy znaczeniowej. Zdarza się również, że widzimy podzielność słowotwórczą wyrazu wszędzie tam, gdzie praktycznie dzisiaj jej nie ma. Znaczeniowo można wyraźnie zauważyć, że przyrostek to nie mały przyrost, bowiem wyraz ten oznacza całkiem inne pojęcie. Jest on terminem słowotwórczym. Gdybyśmy zawsze starali się odczytać znaczenie danego wyrazu z jego budowy, należało by dojść do wniosku, iż wyrazami o znaczeniu dokładnie przeciwstawnym są złodziej i dobrodziej, mówiąc oczywiście po włosku. Pierwszy bowiem oznacza zło, a drugi dobro. Takie bowiem rozumowanie mogłoby być dodatkowo wspierane przez to, iż podobnie zbudowane te dwa wyrazy znaczą zupełnie co innego, a dzisiaj mogą śmiało być odczuwane jako przeciwstawne antonimy. Kolejny błąd, który powstaje podczas podzielności słowotwórczej istnieje wtedy, gdy próbuje się wyodrębnić cząstki znaczące tam, gdzie ich praktycznie nie ma. Warto wiedzieć również, że wyrazy niepodzielne słowotwórczo narażone są na jeden typ błędu jakim jest niepoprawne użycie które powstaje na skutek niezrozumienia ich treści. Aby jednak zminimalizować błędy, należy zapisać się na kurs języka włoskiego, na którym nauczymy się poprawnie pisać oraz mówić po włosku i w znacznym stopniu ograniczymy błędy językowe.

Related Posts

7 komentarzy