Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Zasób wyrazów w języku włoskim

Jak każdy z nas doskonale wie, każdy język składa się z dwu elementów jakimi są gramatyka oraz słownictwo. Słownictwem jest ogół wyrazów i jest to składnik bardziej różnorodny niż reguły gramatyczne. Niezwykle trudno jest więc podać zasady, które odnosiły by się do dużej grupy wyrazów.

Znacznie częściej należy mówić o regułach dla tych mniejszych grup, nawet dla pojedynczych słów. W związku z tym, wskazówki poprawnościowe odnoszące się do używania wyrazów oraz ich połączeń muszą być bardzo szczegółowe. Bardzo często należy zabierać głos w sprawach słów pojedynczych, oraz rozstrzygać, czy są one dobrze użyte oraz również dobrze połączone z innymi wyrazami. Pisać po włosku nie każdy potrafi, gdyż w tym języku inaczej mówimy, a inaczej piszemy. Warto jest więc zapisać się na kurs języka włoskiego, w celu pojęcia tych dwóch różnic. Właściwe słownictwo bowiem wymaga najczęstszych ingerencji językoznawcy.

Czym ono jest?

Jest ono tym składnikiem języka, który bardzo szybko się zmienia. Są jednakże takie wyrazy, które zapisały się w tradycji językowej kilkaset lat temu i do dnia dzisiejszego pozostały bez zmian. Jednak znajdują się również takie, które powstają i jednocześnie umierają w ciągu życia jednego tylko pokolenia. Można to śmiało zauważyć podsłuchując rozmowę dwóch wiele starszych od nas osób. Mają oni swoją gwarę, którą młode pokolenie już nie używa, gdyż teraz w modzie są całkiem inne zwroty, które prawdopodobnie również z biegiem lat przeminą. Warto więc uczyć dzieci obecnej mowy, gdyż przebywając z osobami starszymi jak np. z dziadkami, mogą one nauczyć się ich języka, którego wówczas już się nie używa, co skutkuje tym, że będą takie dzieci wyśmiewane w szkole przez swoich rówieśników. Jest to bardzo ważne, aby dziecko uczulić na to, że język dziadków nie jest poprawny i nie należy ich naśladować, gdyż używając go na co dzień nie możemy mówić o poprawności językowej, tylko o gwarze językowej, którą nie należy używać w mowie, jak również w piśmie.

Related Posts

3 komentarze