Bloginaczej.pl

Inne miejsce w internecie!

Kategoria: Notka dnia

Spójniki pojedyncze w języku włoskim

Spójniki są to takie wyrazy, które łączą zdania lub tylko ich części. Różne spójniki różnią się między sobą znaczeniem oraz również barwą stylistyczną. Jednak na szczególną uwagę zasługują spójniki przeciwstawne. Mówiąc po włosku należy szczególnie zwracać uwagę, jakie spójniki w danym zdaniu stosujemy. Nie jest to prosta sprawa zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę […]

Zasób wyrazów w języku włoskim

Jak każdy z nas doskonale wie, każdy język składa się z dwu elementów jakimi są gramatyka oraz słownictwo. Słownictwem jest ogół wyrazów i jest to składnik bardziej różnorodny niż reguły gramatyczne. Niezwykle trudno jest więc podać zasady, które odnosiły by się do dużej grupy wyrazów.